Начало

Съвременните лекарства и екипната работа на лекарите правят ранно открития рак на гърдата лечим и управляем


Дата: 2021-04-02 15:53


 Доц. Арабаджиев има образователна и научна степен „Доктор“ по специалността „Онкология“, дисертационният му труд е в областта на лечението на рак на гърдата. Специализирал е във водещи клиники по онкология в Израел, Белгия, Италия и Германия. Автор и съавтор на повече от 50 публикации в национални и международни специализирани научни списания. Клиничните му интереси са в областта рак на гърда, рак на простата, рак на белите дробове, с фокус върху ролята на имунната система и имунният отговор при лечението на онкологичните заболявания, таргетна терапия и персонализирана медицина. Автор на две книги „Имунотерапия и лечение на рак на гърдата“ и „Лекарствена токсичност от имунотерапия при лечението на онкологичните заболявания“. Член на лигата на „Лекарите, на които вярваме“.

Доц. Арабаджиев отговаря на въпросите на екипа на „Продължавам напред“, информационна кампания, организирана от сдружение „Избери България“.

- Какво е отражението на пандемията върху желанието на пациентите да търсят онкологична помощ?

- Ситуацията е много динамична. В началото имахме опасението, че всички пациенти с онкологични заболявания, особено тези лекуващи се с химиотерапия, може би имат понижен имунитет, като съответно процентът на заразяване ще бъде по-висок при тях поради тази причина. Почти година по-късно ние сме малко по-спокойни, тъй като познаваме КОВИД инфекцията по-добре и нейното протичане. Пациентите също са добре информирани относно това как да се предпазват, какви мерки да взимат, за да не допускат заразяване, от друга страна лекарите и медицинския персонал в онкологичните отделения в голяма степен се ваксинираха срещу КОВИД. В началото на пандемията много пациенти пропускаха курсове от лечението си, отказваха да дойдат за диагностика поради страх от заразяване в болниците. Сега, година по-късно сякаш сме привикнали към ситуацията, не се наблюдава отлив от пациенти, нито забавено или прекъснато лечение.

- Какви са съвременните възможности на медицината за успешно лечение на рак на гърдата?

- Възможностите за лечение на рак на гърдата през последните 20 години се увеличиха значително и успехите в лечението - също. Отдавна вече не разглеждаме рака на гърдата като солитарно, тоест еднородно заболяване.

Сега съществуват отделните подгрупи на рака на гърдата с характеристики, които определят какво лечение ще получи всеки пациент. С новите лекарствени възможности се увеличи преживяемостта на пациентите с рак на гърдата и се измести фокусът от хирургичното лечение. Не казвам, че хирургията няма място при лечението на рак на гърдата, но има случаи, при които тя не е първото избрано средство.

Все повече е застъпен подходът с предоперативното (неоадювантно) лекарствено лечение, особено в случаите с HER2 свръхекспресиращ вид на рака и туморната формация с по-големи размери или когато лимфните възли са засегнати от метастази. В тези случаи е добре пациентът да бъде насочен към медицински (лекарствен) онколог, да бъдат проведени курсове на предоперативна лекарствена терапия, и последващо оперативно лечение.

С предоперативната химио и биологична терапия размерът на тумора може да бъде намален и да бъдат унищожени метастазите в лимфните възли, което позволява органосъхраняваща операция, вместо цялостно премахване на гърдата и запазване на лимфният дренаж на крайника от засегната страна. Ето защо, посланието ми е , че невинаги хирургията е първият лечебен метод за рак на гърдата и пациентките трябва да търсят мнението на медицински (лекарствен) онколог преди да предприемат хирургична интервенция.

- Кой трябва да посъветва пациентите кое е подходящото за тях лечение?

- Лечението на онкологичните пациенти трябва да се определя от мултидисциплинарен екип. Той е съставен от медицински онколог, патолог, лъчетерапевт, образен диагностик, хирург, а понякога и от психотерапевт и социален работник дори. Най-добре е мултидисциплинарния екип да е в една болница. В този смисъл комплексността, която пациента получава там му осигурява комфорта всички процедури - лекарствено лечение, хиругично лечение, лъчелечение и проследяване да се провеждат на едно място.

За съжаление, сега има онкологични звена, които предлагат една терапевтична модалност на едно място, а за друга пациентите се изпращат в друго болнично заведение, като така се застрашава континиума на грижите за онкоболния. Специалистите в мултидисциплинарния екип са длъжни да съобразят характеристиките на тумора, стадия на рака е и какви рискови фактори има за жената и след това да съставят план за лечение.

Тук е дефицитът , защото много често пациентите с рак на гърдата предприемат незабавна оперативна интервенция. Пациентите се съгласяват с предложената им операция, тъй като са подложени на тежък стрес и страх от поставената диагноза рак на гърдата, имат притеснения, че губят време докато туморът расте и се разпространява. Дори, когато се намеси медицинският онколог и се обоснове, че пациентът е за предоперативно лечение, което може да намали тумора, да стопи метастазите в лимфните възли, пациентът страхуващ се от страничните ефекти на химиотерапията и времето на предоперативното лечение, предпочита да се подложи директно на операция. Този начин на мислене трябва да бъде преодолян и това минава през мултидисциплинарния подход в обсъждане на различните терапевтични модалности и правилното им последователно приложение.

- Какъв общовалиден съвет бихте отправили към жените и пациентите с рак на гърдата?

- Нека жените, които имат рискови фактор, например - фамилна обремененост, дълговременен прием на естроген-съдържащи лекарствени продукти или многократни овариални стимулации, дори и такива, които са имали травми в гърдите например, да обръщат особено внимание на всяка промяна в гърдите си и незабавно да потърсят консултация със специалист.

Препоръчително е веднъж годишно да правят профилактичен преглед включващ и образно проследяване с ехография, мамография или друг метод по преценка на специалист за състоянието на гърдите, както и гинекологичен преглед.

А тези, които вече са диагностицирани – трябва да намерят добър лекарствен онколог по две причини. Първо защото 80 процента от лечението на рака е с лекарства и второ, защото това е специалистът, който провежда 5- годишното проследяване - срок, в който е възможно да настъпи рецидив или прогресия на онкологичното заболяване.

Към момента, благодарение на напредъка на лекарствените възможности и мултидисциплинарното обсъждане на пациентите, диагностициран в ранен стадий ракът на гърдата е напълно лечим, а в напредналите случаи е добре управляем.

Автор: БАЗП  Източник: 24chasa.bg

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 4489

Партньори