Начало

Новини

Тройно по-ниски са доходите на жените в здравеопазването


Дата: 2020-06-15 13:11


 Администрацията и строителството са единствените две професии в България, в които жените получават по-големи заплати от колегите си мъже. Това показват данните от Националния доклад за равнопоставеността между мъжете и жените през 2018 г.

Жените обаче вземат с 27% по-ниски заплати от мъжете в здравеопазването. А като цяло доходите на мъжете са с 12,5% по-високи от тези на жените в страната.

Най-голяма е пропастта в заплащането в сектор “Хуманно здравеопазване и социална работа”. Въпреки че в него преобладават жените, те вземат с около 27% по-ниски заплати. Основната причина е, че са наети на по-ниско платени позиции – медицински сестри и социални работници, докато мъжете заемат по-добре платените лекарски позиции, пише в доклада.

Над 20% е разликата и в заплатите в полза на мъжете в промишлеността, информационните технологии, банките и застрахователните компании.

Жените в администрацията обаче получават с 26,6% по-добра заплата в сравнение с колегите си мъже, а при строителството разликата в тяхна полза е 15,3 на сто.

В строителството работят по-малко жени, но те са на високи постове като проектанти и архитекти, затова и получават повече от мазачи и зидари, обясняват този феномен от социалното министерство, което следи за равенството между половете.

Почти незначителна е разликата – 0,3%, при складовите работници и пощаджиите.

Жените на управленски позиции са 26,9%, като средно в Европа местата за дами по върховете са 17,6%, показват още данните в доклада. От години обаче българките по-лесно правят кариера в сравнение с жените от Западна Европа.

За да се намали разликата в заплащането между двата пола, държавата ще насърчава повече жени да учат за инженери

България е на едно от първите места в ЕС по дял на жените в ИКТ сектора с 28,3%, при средно за ЕС 16,6%. У нас се увеличава и броят на жените учени и инженери - от 91 700 през 2012 г. на 107 900 през 2018 г.

Жените обаче по-рядко остават без работа, като те са били с 20 хил. по-малко от безработните мъже през 2019 г.

Женските професии са здравеопазването, социалната работа, образованието, професионални дейности и научни изследвания, хотелиерство и ресторантьорство, финансови и застрахователни дейности, търговия и др. Мъжете пък са повече в селско, горско и рибно стопанство, добивна промишленост, преработваща промишленост, производство на ток, строителство, държавно управление, култура, спорт, развлечения.

Мъжката пенсия също е по-висока от женската. Причината е, че мъжете се пенсионират по-късно от жените, а и са се осигурявали на по-високи заплати. Средно миналата година пенсията на мъжете е била 423,04 лв., а за жените - 286,47 лв. Разликата е 136,57 лв.

30% от населението живее в материални лишения, а всеки трети от тях е над 65 години, като това предимно са пенсионерки.

Автор: "БАЗП"  Източник: "24 часа"

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 4413

Партньори