Начало

ВАЖНО! Проучване относно биомаркерите


Дата: 2020-05-13 16:24


 

Линк към проучването:
https://lekconsulting.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cD7etI1Bv9sysf3?Q_Language=BG

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БИОМАРКЕРЪТ?


Биомаркерът представлява молекула или ген, чието наличие или отсъствие може да се използва за характеризиране на даден вид рак. Обикновено изследвания чрез даден биомаркер се правят, за да могат лекарите да изберат подходящата терапия в зависимост от генетичния профил на пациента (така например при рак на гърдата фактът дали един пациент с това заболяване е с положителен резултат за рецептора HER2, може да даде информация дали лекарството Trastuzumab е подходящо за този пациент или не). В клиничната практика изследването чрез биомаркери се нарича също „молекулярно изследване“ или „генетично изследване“, като тези термини имат същото значение.

ЗАЩО ЗА УЧАСТВАТЕ?
Новите диагностични изследвания чрез биомаркери могат не само да спомогнат за поставянето на диагноза по-бързо и по-точно, но и да осигурят своевременно и подходящо лечение за всеки един пациент.  Този проект има за цел събиране на информация от пациенти с рак и преживели заболяването във връзка с техния опит при извършването на изследвания чрез биомаркери или липсата на такива изследвания. Тази информация ще послужи за подобряване и ускоряване на достъпа на пациентите с рак до по-модерни изследвания чрез биомаркери и в крайна сметка до нови медикаменти за лечение на рак за онкоболните в целия ЕС.

Все още биомаркерите са слабо познати на пациентите с рак и преживелите това заболяване и се използват в недостатъчна степен от лекарите, както личи от първото ни проучване, проведено съвместно с Европейския алианс за персонализирана медицина (ЕАПМ) за измерване на осведомеността относно биомаркерите сред пациентите в цяла Европа.

Това второ проучване, което ECPC (European Cancer Patients Coalition) провежда четири години след първото, наред с големия брой по-нови биомаркери и нови лекарства за онкологични заболявания,  ще ни помогне да разберем по-добре каква е осведомеността по темата и какви са били впечатленията на пациентите и преживелите рак при поставянето на диагнозата им, и по-специално при провеждането на изследванията чрез биомаркери, ако такива са правени в страната им.

Новото проучване сред пациентите е част от по-мащабно проучване на изследванията чрез биомаркери, което се провежда съвместно с Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (ЕФФИА) и Международната мрежа за осигуряване на качество в областта на патологията IQN Path. ЕКПОЗ повери провеждането на проучването на L.E.K. Consulting. L.E.K. Consulting е независим консултант за стратегии и маркетинг, който напълно спазва законодателството за защита на личните данни.
 
Лекарите използват диагностичните изследвания като помощ при вземане на различни клинични решения (т.е. за потвърждаване на диагноза, за даване на прогноза или за избор на терапия и т.н...). Слабото познаване на диагностичните техники и биомаркерите от страна на пациентите, наред с липсата на възстановяване на средствата за изследванията чрез биомаркери в много европейски държави поражда пречка пред подобряването на достъпа на пациентите с рак до нови видове лечение и по-добри клинични резултати. Въз основа на биомаркерите лекарите могат да избират с по-голяма точност и своевременно най-благоприятното лечение за всеки пациент, което води до по-малко рискове и повече ползи от новите и съществуващите лекарства и до увеличаване на вероятността от реакция към лечението.

Линк към проучването:
https://lekconsulting.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cD7etI1Bv9sysf3?Q_Language=BG

Автор: БАЗП  Източник: ECPC

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 3769

Партньори