Начало

Ако скъпа терапия не лекува, фармацевтичните компании ще връщат парите на касата


Дата: 2020-01-08 16:40


 Медикаментите за скъпите лечебни терапии ще се заплащат от НЗОК, но ако не са имали ефект при болния, фармацевтичните компании ще връщат парите.

Това предвиждат промените в Наредба 10, публикувани на сайта на здравното министерство за обществено обсъждане. Посочен е и редът, по който фирмите ще възстановяват на НЗОК заплатените средства, както и отстъпките при надвишаване на бюджета за лекарства.

В момента НЗОК плаща медикаментите след отчитане на резултатите от терапиите, при които се проследява ефектът. С изискването, въведено преди година, се цели по-ефективно изразходване на публичните средства.

Вариантът обаче предизвика недоволството на фармацевтичния бранш, тъй като докато не получат парите си от НЗОК, аптеките и лечебните заведения не могат да се издължат на търговците на едро. С промените се предвижда здравната каса да плаща своевременно новите скъпи лекарства, а при частична или пълна липса на резултат от терапията, средствата да й бъдат възстановявани.

Отчет за проследяването на ефекта от терапиите трябва да бъде предоставян на всеки шест месеца от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

От здравното министерство уточняват, че с предложения проект на наредбата се уточняват и правилата за сключване на договорите за задължителни отстъпки между фармацевтичните компании и НЗОК. Механизмът ще се прилага от 1 март в годината, за която се отнася, но ще влиза в сила от 1 януари.

В проектодокумента се регламентира датата, от която НЗОК престава да заплаща лекарствените продукти, за които не са договорени задължителни отстъпки; правните последици при несключване на договори в установения срок; последиците при отпадане на условията, при които един продукт подлежи на задължителна отстъпка.

Регламентира се срок за провеждане на задължително централизирано договаряне на отстъпка, когато в течение на годината за един лекарствен продукт възникнат условията за това, както и срокове за договаряне на задължителни отстъпки за лекарствените продукти с ново международно непатентно наименование, включени в Позитивния лекарствен списък преди, респективно след 30 септември на годината, поясняват от МЗ.

Предвидено е механизмът, който гарантира предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, да се приема ежегодно с решение на Надзорния съвет. Според министерството така ще се постигне по-голяма гъвкавост и възможност да се преценят реалните бюджетни възможности на Касата за изплащане на лекарствени продукти за съответната година.

Срокът за обществено обсъждане на проекта на наредбата е 14 дни.

Автор: "БАЗП"  Източник: offnews.bg

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 3618

Партньори