Начало

Новини

Премахват изискването за деклариране на дарителски сметки при лечение на деца


Дата: 2019-08-23 14:44


 Премахване на изискването за деклариране на дарителски сметки за заплащане на медицински и други услуги от обхвата на наредбата от родителите на деца, за които се подава заявление за подпомагане. Това става ясно от предложените промени в Наредба № 2 за одобряване, ползване и заплащане на медицинските услуги на български граждани до 18-годишна възраст. Премахва се и изискването за деклариране, че парите от дарителските сметки ще бъдат използвани за заплащане на съответните процедури.

„С новите текстове Министерството на здравеопазването цели да бъде облекчен достъпът на българските граждани, в това число и на децата, до качествена и навременна медицинска помощ. Предложенията са разработени съвместно с представители на НЗОК, на родители на деца с онкохематологични заболявания и на лечебните заведения, в които тези деца се лекуват“, пише в мотивите на министерството.

Премахва се и ограничението трансплантация на органи и хемопоетични стволови клетки в чужбина може да бъде финансирано само в държави от ЕС, ЕИП, Конфедерация Швейцария или в държави, с които България има сключен договор. МЗ предлага в случаите, когато трансплантация не може да бъде извършена в България, такава да бъде финансирана в най-подходящото за пациента лечебно заведение в чужбина.

Предложено е решение за преодоляване затрудненията на заявителите при подаване на заявление за подпомагане на дете до 18-годишна възраст, което е на болнично лечение в страната. Тъй като са констатирани редица затруднения при навременното осигуряване на необходими за лечение лекарствени продукти (вкл. за деца с онкологични заболявания) и медицински изделия, които не се покриват от НЗОК в рамките на съответната клинична пътека, и за да бъде елиминирана бюрократичната тежест за родителите при осигуряването им, заявителят или негов представител вече ще може да упълномощава съответната болница да го представлява в процедурата по подаване на заявлението. Като резултат ще отпадне ангажиментът на родителите да се занимават с документацията, а процедурата ще се провежда на ниво болница – НЗОК.

„Предвиждат се и облекчаване на режима и съкращаване на сроковете както за разглеждане и одобрение от НЗОК на заявленията, така и за издаване на съответния административен акт. По този начин ще бъде осигурен по-добър достъп на децата до необходимите за лечението им лекарствени продукти и медицински изделия“, смятат от МЗ.

При необходимост от осигуряване на неразрешени лекарствени продукти или такива, които влизат в основни терапевтични схеми при лечението на конкретни заболявания, с проекта се дава възможност лечебното заведение, осъществяващо лечението, да заяви осигуряването на съответните лекарствени продукти както за отделен пациент, така и за осигуряване на съответния лекарствен продукт на разположение в лечебното заведение за случаите на необходимост от прилагането му при конкретни пациенти. Това означава, че болниците вече ще могат да правят своите заявки за по-продължителен период от време, като планират необходимите количества. Целта е да не се стига до недостиг или липса на лекарствени продукти.

В задълженията на ръководителя на лечебното заведение се разписват отговорностите, свързани с осигуряването на лекарствени продукти по Наредба № 10, чрез осъществяване на контакт с МЗ, търговците на едро и с другите лечебни заведения в страната. При невъзможност да бъде осигурен лекарствен продукт ръководителят на лечебното заведение ще трябва незабавно да информира писмено за това Министерството на здравеопазването, като посочва предприетите действия. В тези случаи МЗ ще предприема действия по събиране на необходимата информация от съответните органи и лица – ИАЛ, НСЦРЛП, търговци на едро, производители на лекарствени продукти, притежатели на разрешения за употреба, лечебни заведения, чуждестранни органи, експертни съвети по медицински специалности или отделни медицински дейности, медицински специалисти и други, с оглед преодоляване при възможност на пречките за осигуряване на лечението на пациента.

Припомняме, че решението за облекчаване на процедурата за лечение на деца беше взето, след конфликт между НЗОК и болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" относно лечението на 6-годишната Мария. Детето, което беше с онкологично заболяване и синдром на Даун, почина, а майката получи фактура от 14 000 лв. за лечението му, която по-късно беше анулирана.

Автор: "БАЗП"  Източник: zdrave.net

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 3219

Партньори