Начало

Новини

НЗОК НАВЪРШИ 20 ГОДИНИ


Дата: 2019-03-15 14:46


 На  15 март 2019 г. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) отбелязва 20 години от своето основаване. С нейното създаване (Закон за здравното осигуряване от 1998 г.) в България бе възстановен общественият договорен модел. Сменена бе философията на здравната система и тя се утвърди като здравноосигурителна, на солидарен принцип – здравни вноски плащат всички, потребява този, който има нужда.

Неслучайно за рожден ден на НЗОК е избрана датата 15 март. Тя е обявена  през 1985 г. от общото събрание на Организацията на обединените нации за Световен ден за защита на потребителите.

Призвана по закон да защитава правата на здравноосигурените, касата и до днес се стреми да осигури на гражданите достъпни, качествени и достатъчни по обем здравни грижи. Пътят на НЗОК през тези години не беше лек. Обществото не приема еднозначно усилията на институцията да закупува ефикасни медицински грижи за здравноосигурените, при прилагането на стриктен контрол върху ефективното изразходване на обществения ресурс.

НЗОК посреща своята 20-годишнина, като стабилна финансова институция, която продължава да развива своя административен капацитет и да усъвършенства дейността си в полза на здравноосигурените.

Днес с касата работят 4211 общопрактикуващи лекари, 10 838 специалисти

в извънболничната медицинска помощ, както и 6707 лекари по дентална

медицина. Договор с 28-те регионални структури на НЗОК – районните

здравноосигурителни каси (РЗОК), имат 2300 аптеки на територията на цялата

страна, както  и  369 лечебни заведения за болнична медицинска помощ.

Самостоятелните лаборатории, които работят с касата, са 223.

Първият бюджет на НЗОК, включващ здравноосигурителни плащания, е малко над 257 млн. лв. Бюджетът на НЗОК за 2019 г. е 4 299 603,0 хил. лв.

Първият самостоятелен лекарствен списък включва 304 международни 

непатентни наименования (INN). Днес НЗОК заплаща 632 международни 

непатентни наименования (INN) с 1936 лекарствени позиции.

331 служители работят в момента в Централното управление на НЗОК. Общият

брой на служителите в системата, заедно с 28-те РЗОК, е 2267.

Автор: "БАЗП"  Източник: nhif.bg

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 3517

Партньори