Начало

Новини

БАЗП с призив до министри за намаляване разходите за здравеопазване


Дата: 2018-12-04 17:13


 БАЗП днес входира в три министерства становището си във връзка с намаляване разходите за здравеопазване, свързани със замърсяването на въздуха.

Пълният текст можете да прочетете по-долу: 

Относно: Препоръките на Българска асоциация за закрила на пациентите за намаляване на свързаните със здравето разходи за националната позиция на България по време на тристранните преговори за Стандарти за емисионните показатели (EPS) на нови леки пътнически автомобили и нови леки търговски превозни средства"

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н АНАНИЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРАНОВ,

Обръщаме се към Вас от името на Българска асоциация за закрила на пациентите (БАЗП), в качеството Ви на представляващи правителството на България по време на текущите тристранни преговори за Стандарти за емисионните показатели (EPS) на нови леки автомобили и нови леки търговски превозни средства".

Призоваваме Ви да намалите разходите за здравеопазване, свързани със замърсяването на въздуха, като приемете възможно най-високите стандарти за емисии на CO2 в рамките на тези преговори (20% до 2025 г. и 40% до 2030 г.). Това е амбициозен, но реалистичен компромис, който води до значителни спестявания на средства за здравеопазване, като съществуват убедителни доказателства за това, че преминаването към алтернативи с нулеви и ниски емисии с оглед постигането на зададените таргети за CO2 ще доведе до допълнителни предимства чрез намаляване на вредните за здравето замърсители (прахови частици (PM), NO2 или озон).

Това се подкрепя от наскорошно представително проучване , което за пръв път предоставя количествено определяне на цената на замърсяването на въздуха (и по-специално замърсяването на въздуха, причинено от дизелово гориво) от гледна точка на бюджетните средства. Проучването включва 9 анализи на конкретни случаи, специфични за отделните страни, включително за България. Изследването заключава, че ако в близко бъдеще България приложи смели политики за ограничаване на емисиите, те биха спестили до 139 милиона евро до 2030 г. Това би означавало не само различното инвестиране на една значителна сума пари, но също така и по-здраво население и по-здрава работна сила. Считаме, че това противоречи на някои от аргументите, които разглеждат амбициозните политики за здраве и околна среда като икономическа тежест. Моля, имайте предвид, че това си остава една консервативна оценка, а по-амбициозните модели биха могли да идентифицират дори по-високи икономии.

Не е преувеличено да се говори за извънредна ситуация, свързана с общественото здраве, предвид факта, че замърсяването на въздуха е рисков фактор номер едно за състоянието на околната среда. Ето защо БАЗП счита, че е неотложно да Ви обърне внимание на това проучване.

Препоръки на Българска асоциация за закрила на пациентите:

-          Таргетите, свързани с емисиите на CO2 за 2025 г. и 2030 г. и предложени от Съвета на ЕС, са незадоволително ниски и трябва да бъдат увеличени, за да се ускори преходът към автомобили с ниски и нулеви емисии. Необходими са най-малко 20% през 2025 г. и 40% през 2030 г .;

-          Европа е насреща, когато става дума за преминаване към превозни средства с нулеви и ниски емисии, затова са необходими по-силни стимули за производителите, като например наказанието за недостигане на необходимия брой продажби на електрически превозни средства, както вече беше изискано от Европейския парламент;

-          Най-важното е, че регламентът трябва да съдейства за преминаването към изцяло чисти превозни средства с нулеви емисии, които не биха представлявали никакъв риск за здравето на потребителите, поради което е необходимо да се премахне 0.5 мултипликатора, одобрен от Съвета на 09 октомври 2018 г. Това представлява сериозна слабост, тъй като би нарушило пазара в полза на по-замърсяващи хибридни превозни средства и би позволило на производителите на автомобили да постигнат таргетите на хартия (но не и в реалния свят), зададени във връзка с електрическите превозни средства:

-          Докато продажбите на превозни средства с нулеви и ниски емисии в страните от Централна и Източна Европа трябва да бъдат подпомогнати, настоящото изменение на Съвета на двойното преброяване не би постигнало тази цел. Изменението рискува да подкопае стриктността на таргетите за CO2 и може да бъде лесно изиграно от производителите, които могат да регистрират автомобилите в двойно отчетени страни, а скоро след това да продават на големите пазари на електромобили. Необходима е по-целенасочена система, която да подпомогне страни като Румъния и Полша, като се има предвид, че настоящото предложение би отчело двойно автомобилите в повече от половината държави-членки на ЕС;

 

Линк към проучването: https://epha.org/ce-delft-health-impacts-costs-diesel-emissions-eu/?fbclid=IwAR1aAkRa7Xy1uUObYScZ5OE7KIUAwwXKjzBxV2BvfvtqZEG4IaUnsHQcgMY 

 

Автор: "БАЗП"  Източник: "БАЗП"

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 2719

Партньори