Начало

Новини

Национален план за ваксиниране срещу Covid-19


Дата: 2020-12-04 18:37


 "Националният план за ваксиниране срещу Covid-19 е  съобразен с особеностите на българското здравеопазване, територия, инфраструктури...",  каза министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

В плана са разработени фазите за ваксиниране на българските граждани по таргетни групи.

 

В първата фаза попадат: медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник-фармацевти и друг помощен персонал. Очакван брой, подлежащи на ваксинация от тази таргетна група, са 243 600 лица, от които 30 000 лекари, 10 000 лекари по дентална медицина, 46 000 професионалисти по здравни грижи, 6 600 магистър-фармацевти, 2 000 помощник-фармацевти и 150 000 души помощен персонал.

 

Във втора фаза попадат потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти - българските учители и персонал на ферми за отглеждане на норки. Очакваният брой, подлежащи в тази група, са 112 080 лица, от които в социални институции - 15 000 домуващи и 8 000 персонал, педагогически специалисти - 89 000, персонал на ферми за отглеждане на норки - 80 лица.

Ваксинирането в първите фази на персонал от ферми за отглеждане на норки се налагa, тъй като през пролетта на тази година здравните власти в Нидерландия установиха случаи на заразяване с COVID-19 на норки, отглеждани във ферми за кожи в страната, а по късно бяха доказани и случаи на предаване на заразата и от хора във фермите на норки. Това преминаване на вируса между видовете крие опасност от развитие на генни мутации, създаване на нови щамове на вируса и тяхното разпространение в обществото. През ноември, тази година, и в Дания се установиха случаи на заболяване сред норките в част от многото ферми в страната. По-късно бяха установени и случаи сред работниците. Това наложи унищожаването на повече от 12 млн. животни в страната и пълна карантина около фермите. Във връзка с тази ситуация Европейският център за контрол на болестите в Стокхолм публикува бърз анализ и оценка на риска и препоръча редица мерки. В изпълнение на тези препоръки МЗ и БАБХ организираха изследвания на животни и хора в двете ферми за отглеждане на норки у нас. До момента всички резултати от изследванията са отрицателни. Въпреки това като превантивна мярка е организирано насочено наблюдение на здравния статус на лицата, работещи в тези ферми от страна на общопрактикуващите им лекари. Към момента в България не са установени положителни случаи за SARS-coV-2 при нито един животински вид.

 

В трета фаза попадат служителите, участващи в поддържане функционирането на основни за обществения живот дейности.

 

В четвърта фаза са възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високия риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т. ч. имунокомпрометирани или лица с вторични имунни дефицити. Очакваният брой, подлежащи на ваксинация в тази група, са 1 800 000. Над 65 г. са 1 500 000 лица между 45 и 65 г. – 1 950 000 лица. 15% от това население са 300 000 лица.

 

Във фаза пет попадат уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

„За всички български граждани, в която и от таргетните групи да попадат, ваксинирането ще бъде доброволнослед ясно изразено желание от тях да направят това и след подписано информирано съгласие за ваксината, която те ще си изберат да им бъде поставена. Ваксината за всички български граждани ще бъде безплатна и доброволна“, обясни министър Ангелов.

 

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България тук

Автор: "БАЗП"  Източник: https://www.mh.government.bg/

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 4162

Партньори